Produk kami telah memasuki senarai UK peranti diagnostik invitro coronavirus yang dikecualikan!